Joustava perusopetus

plugi_83957-1Opetusministeriö aloitti Jopo-toiminnan vuonna 2006. Oppilaita tukee JOPO-ryhmässä opettaja ja hänen työparinaan ohjaaja. Myös muita aikuisia on moniammatillisesti mukana. Jokaiselle oppilaalle laaditaan oppimissuunnitelma. Opetus järjestetään yksilöllisenä lähiopetuksena ja osaksi työpaikoilla.

Työpaikkaopiskelu tukee ja vahvistaa työelämään suuntautumista. Muita oppimisympäristöjä voivat olla muun muassa luonto, erilaiset oppilaitokset, messut sekä tiede-, taide- ja kulttuuritapahtumat. Yksilöllisin järjestelyin huolehditaan myös oppilaanohjauksesta, jolla tuetaan toiselle asteelle siirtymistä.

matematiikka_1600Jopo-toiminta on lisännyt oppilaiden opiskelumotivaatiota ja tavoitteellisuutta. Päättötodistus on saatu, ja jatko-opintopaikka on lähes aina löytynyt. Kodin ja koulun yhteistyöllä tuetaan nuorten kasvua ja kehitystä. Yleinen elämänhallinnan vahvistaminen ja sosiaalisten taitojen parantuminen auttavat tulevaisuudessa elämän haasteissa.

JOPO-hakemus