Koulukuraattori

Koulukuraattori Sari Arosarka
yhteystiedot: puh. 040-844 3911 tai sari.arosarka(at)nokiankaupunki.fi

  • Olen koulun sosiaalityöntekijä ja yksi oppilashuollon työntekijöistä.
  • Tehtäväni on tukea oppilasta hänen koulunkäynnissään ja muussa sosiaalisessa kasvussa.
  • Oppilas voi tulla luokseni omasta aloitteesta, huoltajien yhteydenoton perusteella tai oppilashuollon ohjaamana.
  • Pyrin auttamaan oppilasta elämän erilaisissa pulmissa yhteistyössä oppilaan itsensä, hänen huoltajiensa, luokanvalvojien ja koulun oppilashuoltohenkilöstön kanssa.
  • Olen pääsääntöisesti Emäkosken koululla, mutta työskentelen myös Etelä-Nokian alakouluilla.