Kouluterveydenhuolto

Kouluterveydenhoitaja Heli Vuorenmaa on tavoitettavissa koulupäivinä numerosta 040 779 9267 / viestillä. Koululääkäri on koululla keskiviikkoisin (ajanvaraukset terveydenhoitajan kautta). Ota yhteyttä kouluterveydenhuoltoon, jos olet huolissasi jostakin lapsesi terveyteen liittyvästä asiasta, esimerkiksi poissaoloista, kasvun tai kehityksen pulmista, painonhallinnasta, näöstä, kuulosta, mielenterveysasiasioista, päihteistä tai muista pulmista, jotka liittyvät terveydentilaan tai koulunkäyntiin.

Sairastaminen
Kun oppilas on sairas, luvan kesken koulupäivän kotiin lähtemisestä antaa opettaja tai terveydenhoitaja. Sairaana ei pidä lähteä kouluun. Kuumeisen infektion jälkeen kotona on syytä olla vielä kuumeeton toipumispäivä.

Huoltaja ilmoittaa sairauspoissaolosta luokanvalvojalle ensimmäisenä sairauspäivänä. Jos oppilas on lääkärin hoidon tarpeessa sairaustapauksissa, otetaan yhteys omalääkäriin tai päivystykseen terveyskeskukseen.

Terveystarkastus
Terveystarkastukset tehdään vuosittain kaikille luokka-asteille. 8. luokan terveystarkastus on niin sanottu laaja tarkastus lääkärintarkastuksineen. Terveydenhoitaja alkaa tehdä 8.-luokkalaisten terveystarkastuksia jo kesäkuussa koulussa. Ajat toimitetaan kotiin etukäteen täytettävien terveyslomakkeiden kanssa. Lukuvuoden aikana on lääkärintarkastus, johon huoltaja(t) kutsutaan mukaan. Aikaa varattu 30 min / oppilas.

Hammashoito
Oppilaat kutsutaan yksilöllisesti hammastarkastukseen Koskenmäen hammashoitolaan. Jos tulee erityinen tarve päästä hammaslääkärin vastaanotolle, huoltaja voi ottaa yhteyttä puhelimitse numeroon 03 311 880 88 arkisin kello 8 – 10 tai 12.00 – 12.30.

Tapaturma
Koulutapaturma on koulumatkalla tai kouluaikana sattunut tapaturma. Koulutapaturmissa ensiavun antaa terveydenhoitaja tai opettaja. Tarvittaessa oppilas lähetetään jatkohoitoon kouluohjeistuksen mukaan.

Sattuneesta tapaturmasta voi saada korvauksen vakuutusyhtiö IF Oy:ltä. Jos oppilas loukkaantuu tapaturmassa, on siitä välittömästi ilmoitettava tunnin opettajalle, välituntivalvojalle, terveydenhoitajalle tai kansliaan. Koulutapaturmien hoito ja siitä aiheutuneet kulut (lääkitys, matkat) ovat maksuttomia kunnallisessa terveydenhuollossa.

Mikäli oppilas on tapaturman sattuessa luvattomasti poistunut koulun alueelta, vakuutukset eivät korvaa tapahtunutta. Tapaturmassa vahingoittunutta omaisuutta (esim. silmälasit, vaatteet) ei vakuutus tai koulu korvaa.

Mikäli tapaturma on toisen henkilön aiheuttama, omaisuusvahinkojen korvausvelvollisuus määräytyy vahingonkorvauslain mukaan.

Silmälääkärilähete
Silmälääkärilähetteen maksusitoumuksella voi tarvittaessa saada koululääkäriltä th:n tekemän näkötestin jälkeen.