LUMATE
Luonnontieteet | Matematiikka | Teknologia
LUMATE
Luonnontieteet | Matematiikka | Teknologia
LUMATE
Luonnontieteet | Matematiikka | Teknologia
LUMATE
Luonnontieteet | Matematiikka | Teknologia
LUMATE
Luonnontieteet | Matematiikka | Teknologia
LUMATE
Luonnontieteet | Matematiikka | Teknologia

Luonnontieteet, matematiikka ja teknologia

Aloitimme syksyllä 2017 Emäkosken koulussa luonnontieteitä, matematiikkaa ja teknologiaa painottavan opetuksen.

Mitä LUMATE tarkoittaa?

Luonnontieteitä, matematiikkaa ja teknologiaa opiskellaan monipuolisesti oppiainerajat ylittävässä monialaisessa oppiympäristössä.

Millaista opiskelu LUMATE-luokalla on?

Opiskelu LUMATE-luokalla on innovatiivista ja kannustavaa. Tarjoamme oppilaille mahdollisuuden tutkivaan oppimiseen ja yhdistämme eri oppiaineita. Luonto ja sen ilmiöiden tutkiminen sekä analysointi ovat tärkeä osa oppimista. Oppilaalle tarjotaan laaja näkemys luonnontieteistä ja niiden soveltamisesta nykytekniikassa. Oppilailla on mahdollisuus osallistua opintojensa suunnitteluun tekemällä erilaisia projekteja ja tutkimuksia. Opiskelussa hyödynnetään monipuolisesti tieto- ja viestintätekniikkaa. Teemme myös yhteistyötä eri koululaitosten ja yritysten kanssa.

Miten LUMATE-luokalle haetaan?

Etsimme LUMATE-luokalle kuudesluokkalaisia, jotka pitävät luonnontieteistä, matematiikasta ja teknologiasta. Luokalle haetaan kevätlukukautena.

Haussa katsotaan eduksi uteliaisuus ja kiinnostus luontoa, luonnon ilmiöitä, ongelmanratkaisua ja teknologiaa kohtaan. Olennaista on halu oppia uutta.

Emäkosken koulu-20_1280

Ultimaker2_01_w960