Oppilashuolto Emäkoskessa

Oppilashuollolla tarkoitetaan oppilaan terveyden, hyvinvoinnin ja oppimisen tukemista ja edistämistä erilaisin keinoin. Oppilashuollon tarkoituksena on ongelmien huomioiminen ja niihin puuttuminen mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Kouluruokailu ja koulukuljetukset ovat osa oppilashuoltoa. Oppilashuoltotyöhön osallistuu koko koulun henkilöstö, ja sitä toteutetaan yhteistyössä kotien kanssa. Oppilashuolto on lakisääteistä maksutonta toimintaa.

Emäkoskessa toimii rehtorin vetämä monialainen oppilashuoltotyöryhmä, jossa käsitellään terveyteen, hyvinvointiin ja turvallisuuteen liittyviä koulun asioita yleisesti. Yhteisölliseen oppilashuoltoryhmään kuuluvat rehtorin lisäksi terveydenhoitaja, kuraattori, psykologi, apulaisrehtori, erityisopettaja sekä opinto-ohjaajat.

Yksilökohtaisella oppilashuollolla tarkoitetaan oppilaalle annettavia kouluterveydenhuollon palveluja, koulupsykologin ja kuraattoripalveluita sekä yksittäistä oppilasta koskevaa monialaista oppilashuoltoa. Yksilökohtaiseen monialaiseen ryhmään osallistuvat vain oppilaan asian kannalta tarpeelliset henkilöt. Tarvittaessa ryhmään voidaan ottaa mukaan koulun ulkopuolisia asiantuntijoita. Ryhmän kokoonpanosta sovitaan yhdessä oppilaan ja huoltajan kanssa. Oppilaat ja huoltajat voivat olla suoraan itse yhteydessä oppilashuollon henkilöstöön, tai oppilas voi ohjautua oppilashuoltoon opettajan tai muun henkilöstön aloitteesta. Oppilashuollon asiat ovat luottamuksellisia. Yksilökohtaisen oppilashuollon palavereista kirjataan muistio oppilashuoltolain mukaisesti.

kuvituskuva1_1600

plugi_99841_slide